משפט העבודה הקיבוצי חולש על מערכת היחסים שבין המעביד או ארגון מעבידים לבין העובדים באמצעות ארגון העובדים, כאשר הארגון מיוצג במקום העבודה על-ידי ועד העובדים.
בתחום משפט העבודה הקיבוצי ניצב המעביד מול ארגון העובדים וועד העובדים, ולכן נדרשים לו כלים משפטיים ייחודיים בכל הקשור לניהול מערכת יחסים זו.
מערכת היחסים שבין המעביד לבין ארגון העובדים מוסדרת, בדרך כלל, במערכת הסכמית קיבוצית, כאשר במסגרת מערכת היחסים הקיבוצית מוענקות לארגון העובדים ולוועד זכויות לפעול בשם העובדים מול המעביד.

בתקופה האחרונה התווסף למשפט העבודה הקיבוצי מימד חדש והוא "התארגנות ראשונית", הכוונה היא להתארגנות העובדים חדשה במקום עבודה לא מאורגן לצורך ייצוגם של העובדים על ידי ארגון עובדים יציג מול המעביד.
במהלך השנים האחרונות אנו ערים לתופעה זו של התארגנות ראשונית במספר לא מבוטל של מקומות עבודה לא מאורגנים. התארגנות עובדים כזו, זכתה להתייחסות נפרדת ומתאימה הן בחקיקה והן בפסיקה.

משרד תמר גולן, במהלך השנים, עסק ועוסק רבות בתחום משפט העבודה הקיבוצי להיבטיו השונים.
במסגרת זאת, המשרד עוסק באופן שוטף ביעוץ למעבידים בכל הקשור להתנהלות השוטפת והיומיומית מול ארגון העובדים, משאים ומתנים להסכמים קיבוציים, הסכמי שכר, פנסיה ועוד.
כמו כן, עוסק המשרד באופן שוטף ביעוץ למעבידים בכל הקשור להתנהלות מול ארגון עובדים בהתארגנות ראשונית. כאשר המשרד היה שותף להלכות התקדימיות בתחום זה.

במסגרת זו, עסק ועוסק המשרד בסכסוכי עבודה, שביתות, השבתות, מתן יעוץ למעסיקים בכל הנוגע להתמודדות עם שביתה, הליכי צמצום והתייעלות אצל מעסיקים. בנוסף, מסייע המשרד למעסיקים בהליכי משא ומתן לקראת חתימה על הסכמים קיבוציים ובעריכתם של המסמכים המתאימים: הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים, תקנוני ו/או נהלי עבודה פנימיים.
 
בתחום זה, נטל המשרד חלק פעיל בהליכי בוררות עקרוניים.
 
בנוסף, מייצג המשרד מספר גופי מעבידים במשאים ומתנים מול ארגוני עובדים לקראת חתימת הסכמים קיבוציים מיוחדים, והסכם קיבוצי ענפי.

למשרד מיומנות מיוחדת בתחום ההסכמים הקיבוציים, והיה מעורב בשנים האחרונות בעשרות משאים ומתנים בין גופים לבין ארגוני עובדים לקראת חתימת הסכמים קיבוציים.© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2021