משרד תמר גולן עוסק באופן שוטף בליווי המעסיקים בכל הקשור להעסקת עובדים.
במסגרת זאת, מסייע המשרד למעסיקים בטיפול השוטף בכל הבעיות המתעוררות כתוצאה מהעסקת עובדים, ומעניק הכוונה כיצד לנהוג כדי לעמוד בדרישות הדין.

מטרתם של יעוץ והכוונה אלו, הינה לסייע למעביד כך שלא ייתבע בערכאות המשפטיות השונות וככל שייתבע, להעמיד לרשותו את הכלים הטובים ביותר להגנה.

בין היתר, מטפל המשרד במסגרת היעוץ השוטף בהליכי שימוע, תיקון הסכמים, הליכי סיום עבודה וכן כל סוגיה המתעוררת במהלך העבודה השגרתית.
כמו כן, המשרד מלווה עובדים בכירים ונותן להם יעוץ בכל הקשור להסכם העבודה, להיבטיו השונים, לרבות אופציות, מענקים, מניות , בונוסים וכדומה.
בנוסף, המשרד מלווה, מעת לעת, בכירים בהליכים הקשורים בסיום עבודתם וקבלת כל התשלומים והזכויות להם הם זכאים.


© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2020