חילופי בעלי מניות, מכירת חברות/עסקים, מיזוג חברות/עסקים
 
בכל המקרים של חילופי בעלי מניות, מכירת חברות/עסקים, מיזוג חברות/עסקים מתעוררות השאלות מה דינם של העובדים ומהן הזכויות הקיימות להם כתוצאה מאירועים אלה.
בשנים האחרונות גוברת ערנות העובדים בכל הקשור לשמירה על זכויותיהם, כאשר במקביל ארגוני העובדים עומדים על המשמר לשמירת זכויות העובדים בכל המקרים הללו, ובחלק מן המקרים אף נוקטים בהליכים משפטיים על מנת לכפות על הגופים השונים הסכמים המשמרים את זכויות העובדים ואף מוסיפים עליהם.
 
משרד תמר גולן מלווה עסקים שונים בכל התהליכים הללו, כאשר הליווי מתחיל למן המועד בו נולד הרעיון, ועד לגיבושו הסופי ויישומו.
 
במסגרת זו המשרד היה שותף לתקדימים משפטיים משמעותיים בתחום זה.


© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2020