סע (ת"א) 54860-01-12 ד"ר דניאל לנצברג ואח` נ` מדינת ישראל
23.07.14

תביעת רופאים מתמחים בעתירה לקבוע כי העסקתם, במהלך ההתמחות בתורנויות בנות 26 שעות, הינה בניגוד לחוק שעות עבודה ומנוחה, כן עתרו כי ביה"ד יורה למעסיקים בענף הרפואה להגביל את התורנויות לכל היותר ל- 12 שעות רציפות. ביה"ד האזורי לעבודה דחה את התביעה. קבע כי העתירה לקבוע תורנויות בנות כ- 12 שעות ולבטל את התורנויות בנות 26 שעות תפגע במתמחים, תפגע בהתמחות ותפגע בפעילות השוטפת של בתיה"ח, וכי הקביעה בדבר כמות השעות, במסגרת ההסכם הקיבוצי, סוכמה לאחר בדיקת כל האופציות, וכאשר ברור היה כי לא ניתן לקבוע את התורנויות למשך זמן שונה ואחר.
קרא בהרחבה >>
הסכם קיבוצי מיוחד בין עמותת ארגון נשי חירות בישראל לבין כוח לעובדים
10.2013

לאחר מו"מ ממושך נחתם הסכם קיבוצי מיוחד וראשוני בין הצדדים בנושא תנאי שכר והעסקה של המטפלות ומנהלות במעונות המופעלים ע"י העמותה.


קרא בהרחבה >>
סק (תא) 12731-09-10 ארגון פרקליטי המדינה ואח` נ` מדינת ישראל
08.02.12

בשנת 2011 היתה שביתה ארוכה של פרקליטי המדינה.
בעקבות דיון בבג"ץ הופנו הצדדים – המדינה באמצעות הממונה על השכר וארגון הפרקליטים לבוררות בפני כב` נשיא בית הדין הארצי בדימוס, אדלר .
הליכי הבוררות הסתיימו בפסיקה אשר קיבלה חלק מרבי מטענות הממונה על השכר.
קרא בהרחבה >>
סקכ (ארצי) 722-09-11 מדינת ישראל ואח` נ` הסתדרות הרפואית בישראל ואח`
04.09.11

בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי בענף הרפואה בחודש 08/2011 התפטרו מאות מתמחים בבתי החולים ברחבי הארץ.
בעקבות כך הוגשו עתירות לבית הדין הארצי להורות למתמחים לחזור לעבודה מאחר ודין התפטרותם כדין שביתה שלא כדין.
בית הדין הארצי קיבל את העתירות וקבע כי אכן יש לראות בהתפטרות כשביתה בלתי חוקית ואסורה.
קרא בהרחבה >>
בגץ (עליון) 5627/11 דוד פורר, עו"ד נ` ראש ממשלת ישראל ושר הבריאות מר בנימים נתניהו ואח`
30.08.11

שביתת רופאים בשנת 2011 נמשכה 160 יום. עו"ד דוד פורר עתר לבג"ץ על מנת שיתערב בסכסוך ויורה לצדדים לנהל מו"מ על מנת לסיים את הסכסוך.
במסגרת הדיון בבג"ץ הסכימו הצדדים למנות את פרופ` יצחק פטרבורג כמגשר, בעקבות הליך הגישור נחתם הסכם קיבוצי שסיים את השביתה.
קרא בהרחבה >>
עסק (ארצי) 23/10 אקרשטיין תעשיות בע"מ נ` כח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי
24.03.10

ארגון כוח לעובדים טען להיותו ארגון העובדים היציג של עובדי מפעל אקרשטיין בירוחם.
בית הדין האזורי קיבל את טענת כוח לעובדים כי יש לראות באתר שבירוחם כיחידת מיקוח נפרדת, וזאת בין היתר בשל המאפיין הגיאוגרפי ומאפיינים סוציו- אקונומיים דומים.
בית הדין הארצי לעבודה קיבל את הערעור שהוגש ע"י חברת אקרשטיין וקבע כי יש לראות בכלל אתרי החברה כיחידת מיקוח אחת.
קרא בהרחבה >>
בג"ץ (עליון) 7887/07 חווה כץ נ` בית הדין הארצי לעבודה ושירותי בריאות כללית
14.01.10

עתירה לבג"צ להכיר בתובענה של עובדות שפרשו לפנסיה מוקדמת טרם הגיען לגיל פרישה כחוק ולזכאות לתנאים זהים אותם קיבלו עובדים פורשים, כתובענה ייצוגית.
ביהמ"ש העליון דחה את העתירה.
קרא בהרחבה >>
עב (י-ם) 5841/08 הסתדרות הגמלאים נ` תנובה שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל
23.11.08

בחודש מרץ 2007 נחתם הסכם בין תנובה לבין ההסתדרות והועד הארצי, אשר יסודו במענקים לעובדי תנובה השונים.
הסתדרות הגמלאים עתרה לבית הדין בטענה כי ההסכם הקיבוצי מפלה את הגמלאים, והם זכאים למענקים הקבועים בו.
ביה"ד וקבע כי ארגון עובדי תנובה והסתדרות המעו"ף, הינם נתבעים רלוונטיים להליך, ולכן דחה את הבקשה למוחקם.
קרא בהרחבה >>
ברע (ארצי) 204/08 ד"ר ליליה סוטובסקי ואח` נ` שירותי בריאות כללית
17.11.08

רופאים עצמאיים טענו לחלות ההסכמים הקיבוציים בענף הרפואה עליהם, וכתוצאה עתרו לקבלת כל רכיבי השכר הנובעים מהסכמים אלה.
ביה"ד האזורי קבע כי הרופאים אינם זכאים למכלול התנאים בהתאם להסכמים בענף הרפואה, אלא לתנאים אחרים שנקבעו בהסכם מיוחד.
ביה"ד הארצי דחה את הערעור, וקבע כי על פי לשון ההסכמים הקיבוציים אין הרופאים זכאים למלוא התנאים הקבועים בהם.
קרא בהרחבה >>
סק (ת"א) 287/05, 288/05 שירותי בריאות כללית נ` הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים וארגון עובדי קופת חולים כללית
05.03.06

ניתן צו אשר אסר עח ארגון העובדים וההסתדרות להשבית את העבודה במעבדות במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית בעקבות הקמת מעבדה.
קרא בהרחבה >>
עסק (ארצי) 1017/04 שירותי בריאות כללית נ` הסתדרות העובדים הכללית החדשה
06.05.05

איסור על קיומה של שביתה בנושא הפעלת קבלני ניקיון בשטח בית החולים, תוך הסתמכות על הוראות הסכם שנחתם בין הצדדים אך לא יושם תקופה ממושכת.
קרא בהרחבה >>
סק (ת"א) 1047/02 הסתדרות הכללית החדשה הסתדרות המהנדסים נ` שירותי בריאות כללית
07.01.04

הסתדרות המהנדסים טענה כי בהתאם להסכם מ- 12/86 זכאים המהנדסים העובדים בכללית כי זכויותיהם יעודכנו ויקבעו בהתאם לזכויות המהנדסים בסולל בונה.
בית הדין קבע כי הסכם 87 הינו הסדר קיבוצי והסדר קיבוצי הינו הסכם ג`נטלמני הנעדר נפקות משפטית. בנסיבות אלה אין לאכוף את ההסדר הקיבוצי, וכי לאור העובדה כי רק ב- 4/00 העלו המהנדסים את הטענות בכל הקשור לאי כיבוד הסכם 87 ולהסכם 93-96, יש לדחות את תביעתם.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 115/03 נינו לוי ואח` נ` התעשייה האווירית ואח`
21.12.03

דחיית תביעתם של 300  בכירי החברות הממשלתיות לקבלת תוספת שכר רטרואקטיבית בשיעור 33%, מכוח טענתם להצמדת שכרם לשכר חברי הכנסת.
עתירה שהוגשה לבג"צ נדחתה.
קרא בהרחבה >>
עסק (ארצי) 28/99 ההסתדרות הכללית נ` בזק
23.09.03

דחיית תביעת 150 העובדים הבכירים בבזק לקבלת פנסיה לפי משכורתם האחרונה ולא לפי נוסחת הממוצע המשוקלל שבחוזי העבודה האישיים.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 388-99 יעקב חסון נ` משרד הבינוי והשיכון
04.09.03

אישור עסקת מכירת השליטה במפעלי חמת וחרסה, מכור לליפסקי. הכרה בקיומם של יחסי עבודה בעניינם של מי שהועסקו כקבלנים עצמאיים בתפקיד מנהלי פרוייקטים לשיקום שכונות.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 300114/98 הסתדרות העובדים נ` קופת חולים כללית
08.09.99

דיון בהוראות חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות והכרעה כי אין צורך בקיום הליך פורמאלי של הוכחת אשמה בפני רשות השיפוט של ההסתדרות לפני אקט של פיטורים מחמת מעילה באמון.
עתירה שהוגשה לבג"צ נדחתה (בג"צ 11384/03).
קרא בהרחבה >>
דבע (ארצי) נו/3-278 אברהם קיזמן ואח` נ` עיריית גבעתיים
31.12.97

קביעת בסיס חישוב ערך השעה לענייו שכרם של כבאים.
דיון בשאלת זכותה של רשות ציבורית לשנות תנאי העסקה אשר שולמו משך השנים, וקביעת העדר תוקפו של הסכם עבודה שנחתם על ידי גורם בלתי מוסמך ברשות מקומית.
קרא בהרחבה >>
© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2021