סעש (י-ם) 12073-10-15 יהודית פסטרנק נ` קרן קיימת לישראל - עתירה נגד קיומו של שימוע
08.10.15

עובדת בכירה שזומנה לשימוע פנתה עוה"ד לביה"ד לעבודה בשתי בקשות לצווי מניעה כנגד השימוע. בקשה אחת להמצאת מסמכים נוספים על אלו שהומצאו לה במסגרת הזימון לשימוע ובקשה נגד קיומו של השימוע. בהי"ד האזרוי לעבודה קבע כי בהתאם להלכה אין למנוע הליכי שימוע, גם במקרים בהם מועלות טענות בדבר קיומם של פגמים בהליך. כמו כן, הוסיף ביה"ד וקבע כי לא ניתן לצפות מביה"ד להתערב בכל שלב ושלב של הליכי שימוע, ואין לאפשר לעובד לסיכול הליכי שימוע באמצעות פניות חוזרות ונשנות לביה"ד. בקשת רשות ערעור על החלטה זו נדחתה אף היא.
קרא בהרחבה >>
תצ (ת"א) 2000-04-12 טל שגב נ` מדינת ישראל
08.10.15

השנה השביעית ללימודי הרפואה היא שנת הכשרה המכונה "סטאז". הסטודנטים לרפואה זומנו לסדנת "מסר", סדנה הנמצאת בתפר שבין הלימודים הקליניים באוניברסיטה לבין תחילת הסטאז` בבית החולים. הסוגיה נשוא פסק דין היתה – האם סטאז`רים לרפואה זכאים לשכר בגין ימי סדנת המסר. בית הדין דחה את תביעתם בקובעו כי מהותה של הסדנה הינו אוריינטציה לקראת הסטאז`, לשיפור מוכנותם של הסטאז`רים טרם כניסתם להתלמדות בבתי החולים, ואיננה יוצרת יחסי עובד-מעביד בינם לבין בית החולים בו נערכת הסדנה.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 1187-02-14 קופת חולים מאוחדת נ` ד"ר עדנה רוזנטל
25.05.15

תביעה של רופאה עצמאית להכיר בה כעובדת הקופה ולזכות אותה בכל התנאים הנובעים מהיותה עובדת, לרבות ובמיוחד פיצויי פיטורים. בית הדין קבע כי על בסיס ההלכות הקיימות בין רופא עצמאי לבין הקופה לא מתקיימים יחסי עבודה, ואולם בנסיבות העניין קבע בית הדין כי ניתן לזכות אותה אך ורק בזכות לפיצויי פיטורים. במסגרת ערעור בבית הדין הארצי בוטל פסק הדין.
קרא בהרחבה >>
סע (נצ`) 59639-05-12 איליה עבדו נ` אי.מ.מ.ס. נצרת - בית החולים נצרת
19.01.15

תביעה של מנהל בית החולים אשר עסקה במספר סוגיות – האם המנהל התפטר או פוטר; האם הייתה התחייבות להמשך העסקה עד גיל פרישה; האם בית החולים הפר התחייבות זו, והאם הפרת ההתחייבות מזכה את המנהל במשכורות עד הגיעו לגיל פרישה; הזכאי המנהל בעקבות פיטוריו בפיצוי בגין עוגמת נפש ופיצוי הלנה. בית הדין קבע כי אכן המנהל פוטר ולא התפטר, כי נכרת הסכם להמשך העסקה, ואולם אין למנהל זכות קנויה לעבוד על גיל פרישה ועל כן הוא אינו זכאי לקבל את המלוא המשכורות עד הגיעו לגיל פרישה. במסגרת זו קבע בית הדין כי ככלל למעסיק קנויה הזכות לפטר בכל עת בהודעה מוקדמת ובכפוף למגבלות המתחייבות מחוק או מהסכם העבודה. בית הדין דחה את התביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
קרא בהרחבה >>
תעא (ת"א) 4568/07 שווימר פרידה נ` שיכון ופיתוח לישראל ואח`
28.07.11

תביעה לקבלת פיצוי  בגין פיטורים שלא כדין. התביעה נדחתה.
קרא בהרחבה >>
תיק 37/00 (רשות השיפוט הארצית) עזבון יגאל ליבוביץ ז"ל נ`תנובה
22.06.11

יגאל ליבוביץ ז"ל כיהן כמהנדס מחלבה ופוטר. הגיש מכלול של תביעות כתוצאה מפיטוריו, לימים עזבונו הגיש תביעה לפיצוי בעקבות פיטורים שלא כדין, ולפיצוי נזיקי בטענה כי הפיטורים קיצרו את תוחלת חייו.
התביעה היתה בסכומים של כ- M8 ₪.
לאחר שמיעת כל הראיות וכל העדים בהמלצת רשות השיפוט, הסתיים התיק בתשלום של K300 ₪ בלבד.
קרא בהרחבה >>
תא (ראשל"צ) 1732-08 ד"ר אריה אבני נ` שירותי בריאות כללית
27.08.10

רופא שעבד כגסטרואנטרולוג במרפאת מומחים, במסגרת ראיון שנתן למוסף סופשבוע של מעריב ציין עובדות לא נכונות לגבי נסיבות סיום עבודתו. העיתון פנה לדוברת כללית, וקיבל ממנה את הגרסה הנכונה.
בעקבות תגובה זאת הגיש תביעה לפיצוי בגין הוצאת לשון הרע ובגין הפרת הסכם הסודיות.
בפסק הדין נדחתה התביעה במלואה. ובית המשפט קבע, כי תגובת הדוברת היתה מבוססת על אדנים של אמת.
קרא בהרחבה >>
עב (ת"א) 10500/05 חלי עוז נ` בזק און-ליין בע"מ
14.10.09

תביעה של עובדת על פי חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כנגד חברת בזק אונליין בטענה כי אי קבלתה לעבודה בבזק אונליין, נבעה מטעמים של הריון ו/או הורות צפויה.
בית הדין דחה את התביעה וקבע כי: לא הוכח כי אי קבלתה לעבודה היתה נגועה בהפליה בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
קרא בהרחבה >>
עב (ת"א) 4968/08 אריה המר נ` בון תור בע"מ
21.04.09

בון תור היא חברה המספקת שירותי הסעות ברחבי הארץ.
התובע עתר לצו שיבטל את פיטוריו בטענה כי פוטר עקב פעילותו לקראת התארגנות נציגות עובדים בחברה, ועל כן פיטוריו שלא כדין.
בית הדין דחה את העתירה, וקבע כי לא הוכח שהתובע פוטר בשל ניסיונו ליצור התארגנות נציגות עובדים.
קרא בהרחבה >>
בש"א (ת"א) 6034/08 אריה אופנר ודני שמש נ` חב` CA ישראל בע"מ ואח`
15.12.08

חברת CA היא חברת תוכנה בינלאומית העוסקת בניהול תשתיות מחשוב, תקשורת ומערכות מידע. מנכ"ל החברה ומנהל המכירות של החברה זומנו לשימוע לקראת פיטוריהם, תוך איום בשלילת פיצויי פיטורים, עתרו לבית הדין לבטלות הזימון לשימוע מפאת אי מסירת כל המסמכים הרלוונטיים.
בהתאם להמלצת בית הדין, סוכם ונקבע בין הצדדים כי הצדדים מגיעים להסכמה בדבר סיום יחסי עבודה תוך זכאות לפיצויי פיטורים ולמלוא זכויותיהם בהתאם להסכמים האישיים.
קרא בהרחבה >>
עב (ת"א) 6756/04 פלומין שושנה נ` בנק לפיתוח התעשיה בישראל בע"מ
08.09.08

תביעה של שני בכירים לאכוף על הבנק להעניק להם תנאי יתר שעוגנו בהסכמים אישיים, ואשר לא קיבלו את אישור הממונה על השכר.
בית הדין דחה את התביעה במלואה, וקבע כי לממונה על השכר סמכות להתערב בהסכמי העבודה ובתנאי הפרישה של התובעים וזאת מכוח הוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק יסודות התקציב.
קרא בהרחבה >>
עב (ת"א) 10948/05 עדי שביט נ` שירותי בריאות כללית
07.05.06

מבקר כללית עתר לצו שיורה לכללית להמשיך להעסיקו.
בית הדין דחה את העתירה, וקבע משלא התייצב לשימוע, ויתר על זכותו להשמיע טענותיו, ועל כן ההחלטה בדבר סיום העסקתו תקפה. כמו כן, אין בעובדת פיטוריו משום הפליה מחמת גיל.
קרא בהרחבה >>
עב (ת"א) 2618/01 יצחק מגד נ` מפלגת העבודה הישראלית
02.03.06

בית הדין קבע כי לתובע כמבקר המפלגה אין זכאות לפיצויים מכוח ההסכם הקיבוצי.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 1392/02 ד"ר מנצור טורבטי נ` שירותי בריאות כללית
12.04.04

דחיית תובענה להכרה ביחסי עבודה שהושגה על ידי רופא שנתן שירותים כעצמאי ממרפאה שבבעלותו, תוך מתן דגש להקשר התעשייתי ולהסדרי ההעסקה המקובלים בענף הרפואה בארץ.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 1319/00 יעקב פונס נ` שיכון ופיתוח לישראל בע"מ
10.12.03

התווית הכללים לבחינת תוקפם של הסדרים קיבוציים דו-צדדים כפונקציה של יישומים בהתנהגות הצדדיים לאורך השנים.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 1417/02 שירותי בריאות כללית נ` ד"ר שמואל פרידלנד
20.05.03

קביעת הכללים למתן קביעות לרופאים במסלול התמחות ולאחריו, בהתאם להסכמים הקיבוציים בענף הרפואה הציבורית.
קרא בהרחבה >>
בשא (חיפה) 622/03 מיה זבין ומפלגת העבודה נ` הסתדרות העובדים
11.05.03

ביטול פיטורי עובדת בהסתדרות אשר נבעו משיקולים פוליטיים, בהיותה חברת מפלגת העבודה ולא מפלגת עם אחד.
קרא בהרחבה >>
© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2021