עסק (ארצי) 8298-08-12 ההסתדרות הרפואית בישראל נ` שירותי בריאות כללית
04.11.13

הסכם קיבוצי 2000 בענף הרפואה קבע כי השכר הפנסיוני של הרופאים יהיה בשיעור של 70% מכלל ההשתכרות של הרופאים, במקום 30% כפי שהיה עד אז. קבוצת רופאים שהיו בעלי ותק בקרנות הפנסיה הוותיקות או בעלי זכויות פנסיה תקציבית מן המדינה או מגופים אחרים ביקשו כי הגדלת השכר הפנסיוני לא תיעשה לקרן הפנסיה אלא לגופי חיסכון. בשנת 2003, בעקבות הגירעונות בקרנות הפנסיה הוותיקות, הוגדלו שיעורי התשלומים לקרנות הוותיקות לכ- 7% בגין תגמולי מעביד. בשנת 2010 עתרה הר"י לביה"ד לעבודה כי יורה ששיעורים המוגדלים בקרנות הוותיקות יוחלו באופן בהתאמה גם על הרופאים המוחרגים שאינם מבוטחים בקרנות הוותיקות.. בתיה"ד האזורי והארצי דחו את התביעה, כאשר קיבלו את טענת שירותי בריאות כללית כי הגדלת השיעורים התייחסה אך ורק לקרנות הוותיקות עקב מצבן הגרעוני.
קרא בהרחבה >>
קג (ת"א) 6407-09 התאחדות התעשיינים בישראל ואח` נ` מבטחים – מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים
01.02.13

מאז 1963, בהתאם להסכמים קיבוציים ענפיים, ביטחו מפעלי תעשייה רבים בארץ את עובדיהם בביטוח לדמי מחלה בעת המחלה בקרן דמי מחלה של מבטחים הוותיקה. הבטוח כלל גם תשלום דמי גמולים לקרן הפנסיה בתקופות מחלת העובד.

בשנת 1995, במסגרת הרפורמה בקרנות הפנסיה, הוקמו קרנות חדשות והקרן נסגרה למצטרפים חדשים. בשנת 2004, עם מכירת מבטחים החדשה למנורה, הודיעה הקרן כי החל משנת 2005 היא תחדל להעביר דמי גמולים לקרנות החדשות.

בקרן נצברו, נכון ל- 2006, 500 מיליון ₪. התביעה עסקה בעתירה לקבוע כי סכומי היתר שנצברו שייכים למפעלים. ביה"ד האזורי לעבודה דחה את העתירה.


קרא בהרחבה >>
ס"ע (ת"א) 886-08-10 גלפר דבורה ואח` נ` שירותי בריאות כללית
29.04.12

תביעה של 27 נשים אשר פרשו לפנסיה מוקדמת בשנים 94-97 והגישו תביעותיהן בשנים 2010-2011. ביה"ד האזורי קיבל את טענות ההתיישנות ודחה את התביעות.

השאלה המשפטית שעמדה על הפרק, והונחה גם בפני ביה"ד הארצי, הינה האם משך ניהול דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בנושא עוצר את מרוץ ההתיישנות, וזאת לאור סעיף 26(ב) לחוק תובענות ייצוגיות.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 533/09 עפרה אילן ואח` נ` שירותי בריאות כללית
15.06.11

במסגרת פסק דין זה נקבעו מספר עקרונות –
מעביד ציבורי מנוע במקרים חריגים מלטעון טענת התיישנות;
לאור רכיבי התביעה, לכל אחת מהתובעות שני מועדים לצורך קביעת ההתיישנות: מועד הפרישה לפנסיה מוקדמת והמועד בו מלאו לכל אחת מהן 60 שנה.


קרא בהרחבה >>
עב (ת"א) 300164/99 איתנה ניב ו-51 אח` נ` שרותי בריאות כללית
22.08.09

עובדות שפרשו לפנסיה מוקדמת באמצעות מסלול מיוחד המכונה "פנסיה תקציבית", ואשר משמעותו קבלת תשלומים מן המעביד עד מועד הגיע העובדת לגיל פרישה כחוק.
עתרו לבית הדין בטענה כי התנאים שהוענקו להן הפלו אותן למול התנאים והזכויות שהוענקו לגברים במסלול המקביל.
בית הדין קבע, כי תביעתן של 23 מהתובעות התיישנה בהתאם לחוק ההתיישנות, ודחה תביעה של שתיים נוספות מן הטעם שלנוכח נסיבות פרישתן, הרי שפסיקת הבג"צ לא חלה עליהן.
בהתייחס ל-32 התובעות הנוספות נקבע כי יש לפצותן.
קרא בהרחבה >>
עב (י-ם) 1323/07 לוי יצחק נ` קרן מקפת מרכז לפנסיה
30.12.08

320 גמלאי בזק הגישו תביעה כנגד קרן מקפת ובזק לצו הצהרתי, על פיו הם זכאים להמיר את מסלול פרישתם לפנסיה ולבחור במסלול דמוי פנסיה תקציבית המיטיב עמם.
ביה"ד האזורי דחה את תביעתם, וקבע כי ההסכם עליו הם מבססים את תביעתם יש בו משום פגיעה בערכי השוויון להם מחוייבת קרן הפנסיה.
בית הדין הארצי אימץ והרחיב את קביעת בית הדין האזורי.
גם בג"ץ דחה את העתירה.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 1089/02 יוסף ברנע נ` בזק
04.10.04

דחיית תובענה להכללת רכיבי השכר בגין כוננות מנהלית ובגין מענק יובל בשכר הקובע לפנסיה.
קביעת עקרון מנחה לפיו הכללת רכיבי שכר הסכמיים בשכר הקובע לפנסיה תהא לפי המוסכם מראש בין הצדדים ליחסי העבודה.
קרא בהרחבה >>
בגץ 6845/00 ניב איתנה נ` בית הדין הארצי לעבודה ואח`
19.10.02

בחינת טענת הפלייה בקביעת גיל פרישה שונה לנשים ולגברים בהסכם קיבוצי לפרישה מוקדמת מן העבודה.
עתירה לבג"צ על החלטת בית הדין הארצי לעבודה בע"ע 238/99 איתנה ניב נ` קופת חולים כללית, פד"ע לה 49.

קרא בהרחבה >>
© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2021