רעא 7146/13 פלוני נ` פלונית
22.09.14

בפני ביהמ"ש העליון הועלתה סוגיית הסמכות העניינית בפרשה נטענת של אונס עובדת במסגרת העבודה. בית המשפט העליון קבע כי למרות העובדה שנקבע בחוק כי לבית הדין לעבודה הסמכות לדון בתביעות נזקיות הנובעות מהטרדות מיניות, עדיין בשל התמחותם של בתי המשפט האזרחיים בתביעות נזקיות, מן הדין לקבוע כי הסמכות העניינית לדון בתביעת נזיקין בשל ההטרדה המינית מצויה בסמכותו של בית המשפט האזרחי.
קרא בהרחבה >>
תעא (ת"א) 8377/08 פלונית נ` אלמונית ואח`
17.04.12

תביעה של מתלוננת כנגד מעביד בטענה כי הבירור בתלונתה התעכב יתר על המידה, ועל כן היא זכאית לפיצוי כספי.
בית הדין קבע כי הטיפול היה כראוי וכיאות, וכי משך הזמן היה דרוש לאור מורכבות התלונה וכמות העובדות שבבסיסה.
קרא בהרחבה >>
בשא (ת"א) 2682/01 פלוני נ` פלונית ופלמונית
06.05.01

פסק דין זה בחן לראשונה את חוק למניעת הטרדה מינית וחובות המעביד על פי החוק, התווה את דרך הבירור בתלונות למניעת הטרדה מינית.
פסק הדין קבע כדלקמן:
1. מהלך הבדיקה על ידי הממונה אינה חקירה, אלא בירור ועל כן, אין חובה להציג בפני הנילון פרוטוקולים ו/או מסמכים כתובים, אלא די בהצגת עובדות התלונה בעל-פה.
2. תלונה, יכול שתוגש בעל-פה, יכול שתוגש על ידי המתלונן  ו/או מי מטעמו.
קרא בהרחבה >>
© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2021