ת"ב (ת"א) 54612-12-11 עזר מציון נ` מנחם אינדיג
16.08.13

התובע היה אחראי על המחשוב בנתבעת והתנה את שיתוף הפעולה בהסבת כל התוכנות של העמותה לתכנת ERP בקבלת תשלום של 4 מיליון ₪. פסק בורר לפי דין תורה קבע כי אין לו זכאות לתשלום.

התובע הגיש בקשות לביטול פסק והחלטות הבורר. ביה"ד האזורי לעבודה דחה את הבקשות.
קרא בהרחבה >>
סע (ת"א) 25188-07-10 שופרסל בע"מ נ` הפוטה סנדרה ואח`
22.08.10

חברת שופרסל הגישה בקשה לצו אשר יורה לסנדרה הפוטה מלעבוד ברבוע הכחול, זאת מחמת סודות הקיימים לה עקב ומחמת עבודתה בשופרסל. הבקשה נדחתה. בית הדין קבע כי לסנדרה הפוטה לא קיימים סודות מסחריים המצדיקים צו כאמור.
קרא בהרחבה >>
עע (ארצי) 219/07 עמוס חכמון נ` LDI-Licensing Dynamics International Ltd
22.09.08

פסק דין ראשון מסוגו המתווה את הפרוצדורה והדרך לביצוע צו "תפיסת נכסים וכינוס נכסים זמני" במסגרת חוק עוולות מסחריות התשנ"ט- 1999. בפס"ד זה ביטל ביה"ד הארצי צו לכינוס נכסים גורף ביותר, שניתן בתחילה ע"י ביה"ד הארצי, ובוצע ע"י ביה"ד האזורי.
קרא בהרחבה >>
© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2021