ת"א 1111/08 רות ערן עו"ד ואח` נ` ענבל חברה לביטוח
21.03.13

רות ערן היא עו"ד ובמשך 14 שנים ייצגה את ענבל בתחום של תביעות נזקיות ורשלנות רפואית. בעקבות סיום הקשר הגישה תביעה לתשלומים שונים, לרבות פיצוי בגין אופן סיום ההתקשרות.

ביהמ"ש המחוזי נעתר לחלק מעילות התביעה, ובמיוחד לפיצוי בגין אי מתן הודעה מוקדמת סבירה.
קרא בהרחבה >>
עא (עליון) 966/08 טנא נגה נ` בן חמו שמעון
30.04.12

תביעת מפיץ לקבלת תשלומים בגין הפרשי עמלות על בסיס הסכם. ההסכם נשוא התביעה, לטענת הנתבעות, לא היה בידיעתן, ועל כן במהלך השנים הגיעו עם המפיץ להסכמים שונים ואחרים.
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה וקבע כי על הנתבעים לשלם למפיץ כ- M8 ₪; ביהמ"ש העליון במסגרת דיון בערעור המליץ למפיץ להסתפק בסכום של מאות אלפי שקלים בלבד לסיום הסכסוך.
קרא בהרחבה >>
עא (עליון) 7338/00 תנובה נ` המנוח ינון שרעבי ז"ל ויורשיו
02.03.03

דיון עקרוני במהותה של חובת האמון של מפיצים עצמאיים כלפי היצרן, והשלכותיה של הפרת חובת אמון זו על זכאות המפיץ לקבלת פיצוי בגין הפסקת הקשר.
קרא בהרחבה >>
עא (עליון) 2850/99 שמעון בן חמו נ` טנא נגה
30.10.00

בית המשפט העליון פסק כי זכות ההפצה אינה זכות קניינית; אין למפיץ, גם אם הוא בלעדי בהתאם להסכם שנחתם עמו, זכות למנוע מהיצרן להפיץ את מוצריו באמצעות מפיץ אחר.
כמו כן, קבע בית המשפט העליון כי הסכם הפצה השולל לצמיתות מן היצרן את האפשרות להפסיק את הקשר עם המפיץ, כמוהו ככפיית היצרן לקיים את ההסכם לעד, אינו מתיישב עם ההיגיון המסחרי והמשפטי ועם השכל הישר, ועל כן – בטל.
קרא בהרחבה >>
עא (עליון) 9046/96 עזבון בן ברוך נ` תנובה ואח`
16.02.00

אשרור ההלכה בעניין הפסקת מערכת יחסים מסחריים נמשכת עם מפיץ עצמאי. העלאת שאלת תחולת חוק העוולות המסחריות על הסיטואציה.
קרא בהרחבה >>
© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2021