חופש ההתארגנות הוכר כזכות יסוד הנובעת מחוק כבוד האדם וחירותו. חופש זה כולל בחובו, בין היתר, את זכותם של העובדים להתארגן.

מערכת המשפט ביססה והרחיבה את חופש ההתארגנות, בהתבססה בנחת יסוד כי התלות הכלכלית של העובד במעביד יוצרת נחיתות של העובד אל מול המעביד, ועל מנת לסייע לעובד להתגבר על נחיתות זו, יש לאפשר לו להתארגן במסגרת ארגון עובדים יציג שייצגו בכל מגעיו עם המעביד.

המשרד היה שותף במאבקים של מעבידים מול ארגוני עובדים בהתארגנות ראשונית, אם במסגרת מאבקים משפטיים, ואם במסגרת ניהול מגעים ומו"מ.© כל הזכויות שמורות לתמר גולן ושות' עורכי דין 2020